Møteplassen for Gründere i Oppstarts- og Vekstfasen

OSLO

Dato: 23. november 2016
Sted: Telenor Arena

BERGEN

Dato: 21. mars 2017
Sted: Grieghallen

LA DRØMMEN BLI VIRKELIG

Drømmen om å starte egen bedrift og veien videre til etablering går gjennom mange faser og utfordringer. På Gründermessen har vi samlet mange viktige aktører fra næringsliv, offentlig og startup-miljøene, som bidrar med praktiske og nyttige tips og råd

Gründermessen består av en utstillingsdel og to konferansespor som omhandler Gründer-basics, vekst og kapital. Ved å kombinere faglige foredrag med utstillinger i samarbeid med næringsliv og offentlige aktører, tar vi sikte på å skape en inspirasjonsbombe i gründerhverdagen. Du får den nødvendige kompetansen til å drive dine ideer videre i riktig retning. Praktiske og nyttige råd om drift og vekst som deles over en lav terskel gjør Gründermessen til en ypperlig møteplass for alle gründere i oppstarts- og vekstfasen.

RÅD OG TIPS FRA GRÜNDERMESSENS SAMARBEIDSPARTNERE

- Bedriftene frykter disruptiv innovasjon

David Roberts er en av verdens ledende eksperter innen innovasjon og avansert teknologi. Han har vært en sentral aktør i Silicon Valley tenketanken Singularity University, og er en anerkjent seriegründer. Under DNBs konferanse NXT holdt han foredrag om globale trender og disruptiv innovasjon.

...Nei, ikke jeg. Vi!

– Jeg vil dele tre historier fra min reise. Jeg vil fortelle hvor viktig det er at noen har troen på deg, og hvor viktig det er med god lagånd når man skal bygge et selskap. Av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE,

Slik blir du en suksessgründer…

Slik blir du en suksessgründer…

Pål Thorvik Næss fra Innovasjon Norge om Googles 8 prinsipper for innovasjon og noen lesetips.

Miniforetak.no er til for de minste bedriftene

– Det er merkelig at 440.000 av alle aktive bedrifter i Norge får så liten oppmerksomhet,
samtidig som de møter de samme kravene som de store, sier daglig leder Paal Stavrum i Miniforetak AS.

Del de gode historiene

Stadig flere bedrifter styrker sin tilstedeværelse på sosiale medier. Vi fikk noen tips og erfaringer fra Charlotte  Jerejian og Geir Håvardstun fra DNBs sosiale medier divisjon.

Oslo Innovation Week 2016 – 100 Pitches

Oslo Innovation Week 2016 – 100 Pitches

Med formålet om å bygge broer mellom etablerte næringer og oppstartsmiljøene har OIW skapt en arena der foredragsholdere, eksperter, gründere, investorer, oppstartsbedrifter og innovatører kan møtes.

Nye Spilleregler med Blockchain

Når Blockchain fører bank- og finansnæringen over i en radikal endring, vil vi etterhvert se flere nyvinniger fra andre næringer bygge på samme teknologiske plattform. Endringen vil skje raskt, og den bør handle tidlig som vil ta del i utviklingen.

Tro på deg selv, ikke gjør som morra di sier

Som gründer får du mange råd fra alle kanter, ”du burde” ”gjør ditt” ”lag sånn” osv.
Gründer og eier av Tripletex, Are Meisfjord, skal fortelle deg hvorfor du ikke behøver å følge alle disse rådene for å lykkes, men stole på din egen magefølelse og ha tro på deg selv.

Beskytter du bedriftens viktigste verdier?

Hilde Vold-Burgess, advokat og daglig leder i patent- og varemerkebyrået Acapo gir deg gode råd om hvordan du beskytter bedriftens immaterielle verdier.

Funksjonalitet først, deretter estetikk.

CustomPublish som selv var en gründerbedrift i 2000 har vokst seg opp til å bli en svært etterspurt aktør i markedet. Mye takket være sin egen norskutviklet og enkle publiseringsløsning

Nils Heldal

Hvorfor er også gründere så redde for oppmerksomhet?

«Det er ekstra mystisk at folk som lever av guts, og at alt er mulig – gründerne, også er livredde for å stikke hodene fram», sier Nils Heldal fra Bennett Reklamebyrå

Fintech – venn eller fiende

Banktjenester er essensielle, men banker er ikke det. Dette uttalte Bill Gates i 1994 i internetts
barndom. Med fremveksten av ny teknologi og nye digitale forretningsmodeller spås nok en
gang bankenes død.

PARTNERE

KONTAKT

Presse og media: Stian Moen
stian@exhibitionmanagement.no
Telefon: 40843774

Salgssjef: Inge Bastiansen
inge@exhibitionmanagement.no
Telefon: 45461733

Prosjektleder: Mads Vold
mads@exhibitionmanagement.no
Telefon: 95202247